Mühendislik Malzemelerinin Yorulma Deneyi


Mühendislik malzemelerinin bir çoğu kullanım esnasında tekrarlanan gerilmeler ve titreşimler altında çalışmakatadırlar.

Klasik elastisite teorisine göre akma gerilmesinin altında yüklemeye maruz kalan parçalarda sadece elastik deformasyon meydana geleceği kabul edilmektedir. Bu bölgede bilindiği gibi malzemede herhangi bir tahribat meydana gelmez.

Buna karşın dinamik yükler altında akma gerilmesinin altında çalıştırılan malzemelerde bir süre sonra tahribat meydana gelmeye başlar. Bu şekilde değişen yükler altında malzemenin yüzeyinde çatlağın oluşması ve bunu  takiben kopma olayı yorulma olarak adlandırılır.

ASTM standartları yorulmayı  " Bir malzemede bazı bölge veya bölgelerdeki değişen gerilme ve şekil değişiminin meydana getiridği ve belli sayıda yüklemeden sonra çatlak veya kırılma ile sonuçlanan işlem olarak tanımlamaktadır. Mühendislik malzemelerinin % 80'i bu nedenle kırılmaktadır.