Alaşım Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?

Alaşım Nedir ? Özellikleri Nelerdir ? Alaşım, metalin en az bir element ile belirli oranlarla karıştırılmasından elde edilen malzemeye denir. Elde edilen bu malzeme yine metal karakterli olur.Alaşımlar kullanılacak alana özel fiziksel ve kimyasal yapıda uygun olarak üretilebildiği için yaygın olarak kullanılmaktadır. Her alaşımın kendine has özellikleri var...

Alüminyum Alaşımlarının Korozyonu

Alüminyum alaşımları ; Alüminyum saf halde yüzeyinde oluşturduğu koruyucu film nedeniyle korozyon direnci oldukça iyidir. Ancak mekanik özelliklerini iyileştirmek amacı ile ilave edilen Bakır ( Cu ) Magnezyum ( Mg ) , Çinko ( Zn ) , Krom ( Cr ) Mangan ( Mn ) alüminyum korozyon direncini azaltır. Bakır içeren 2xxx ve 7xxx ( 7075 T651, 7050T651 ) ...

Çekme Mukavemeti Nedir ?

A noktasından itibaren artan gerilmeyle orantılı olmayan bir şekil değiştirme görülür. B oktasında numunenin L0 boyu içerisinde gözle görülebilir bir incelme görülür, bu incelme boyun verme olarak bilinir.   Mühendislik gerilim-genleme diyagram üzerinde AB arasındaki bölgede deformasyon numunenin tüm uzunluğund...

% Uzama Nedir ?

Çekme deneyi sırasında numunenin boyu uzadığı için, kopma sonrasında son boy ölçülür ve % uzama (birim şekil değiştirme) miktarı hesaplanabilir. % uzama miktarı malzemenin sünekliği hakkında bilgi veren bir değerdir.  

% Kesit Daralması Nedir ?

Çekme deneyi sırasında numunenin boyu uzarken kesit alanı da daralır. Kesit alanı daralması da % uzama gibi malzemenin sünekliğinin bir ölçüsüdür ve kopmadan sonra numunenin kesit alanının ölçülmesi ile hesaplanır.

Akma Mukavemeti Nedir ?

Akma gerilmesii bazı malzemelerde (özellikle az ve orta karbonlu çeliklerde), gerilme değeri sabit kalmasına rağmen numunede görülen uzamayla belli olur. Bazı malzemeler belirgin bir akma noktasına gösterirken, bazı malzemelerin gerilim-genleme diyagramlarında ise belirgin bir akma noktası gözlenmez.   akma gerilmesi mühendislikte tasarım i&cced...

Elastisite Modülü Nedir ?

Gerilim-genleme diyagramındaki elastik bölgenin eğimine Elastite Modülü veya Young Modülü denir.Elastite modülü atomlararası bağ kuvvetlerine bağlıdır. Alaşım elementi ilavesi, ısıl işlem ve plastik şekil verme ile çok az değişir, sıcaklığı karşı ise oldukça hassastır.

Tokluk Nedir ?

Malzemenin plastik deformasyon sınırları içerisinde enerji absorbe etme yeteneği TOKLUK olarak bilinir. Gerilim-genleme eğrisi altında kalan olarak ifade edilebilir.

Sertlik Deneyi

Sertlik, malzemelerin çizilmeye karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir. Sertlik değerleri doğal olarak deney koşullarına bağlıdır. Sertlik deneylerleri malzeme ve imal edilmiş parçaların çabuk ve tahribatsız olarak kontrolünü sağlayan çok önemli mekanik deneylerden biridir. Teknolojide yaygın olarak kullanılan sertlik ölç...

Mühendislik Malzemelerinin Yorulma Deneyi

Mühendislik malzemelerinin bir çoğu kullanım esnasında tekrarlanan gerilmeler ve titreşimler altında çalışmakatadırlar. Klasik elastisite teorisine göre akma gerilmesinin altında yüklemeye maruz kalan parçalarda sadece elastik deformasyon meydana geleceği kabul edilmektedir. Bu bölgede bilindiği gibi malzemede herhangi bir tahribat meydana gelmez. ...

Alüminyum Katodik Koruma

  Günümüzde borular, depolar haberleşme kabloları gibi modern metalik yapılar yaygın olarak kullanılmaktadır. Toprak veya su ile direkt temas halinde olan bu yapılar korozyona maruz kalırlar. Korozyon ile tahrip olan bu yapıların yenilenme ve bakım masrafları oldukça yüksektir. Doğabilecek hasarlar bir takım istenmeyen,  gaz ve petrol kaçağı gibi kaza...

MALZEMELERİN YÜZEY İŞLEMLERİ

MALZEMENİN YÜZEY İŞLEMLERİ   Yüzey kaplama işlemleri son yüzyılda sağladığı ekonomik ve teknik avantajlar sayesinde büyük bir ilgi görmektedir.Gelişen teknolojinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bazı ürünlerin üretimi sadece kaplama işlemleriyle yapılabilmekte yada bu yolla ekonomik hale gelmektedir. Kaplama işlemi bir malzem...

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Çoğu mühendislik malzemeleri, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu tür malzemelerin biçimlerini ne zaman kalıcı olarak değiştireceklerini bilmek çok önemlidir. Çeşitli yapı elemanlarının etkisinde bulundukları yükler altında biçimlerini değiştirmesi istenmeye...