MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ


Çoğu mühendislik malzemeleri, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu tür malzemelerin biçimlerini ne zaman kalıcı olarak değiştireceklerini bilmek çok önemlidir. Çeşitli yapı elemanlarının etkisinde bulundukları yükler altında biçimlerini değiştirmesi istenmeyen bir olaydır. Malzemelerin mukavameti hakkında esas dizayn bilgilerini saptamak ve malzemelerin özelliklere göre sınıflandırmasını sağlamak amacıyla, çekme deneyi yaygın olarak yapılmaktadır.

Çekme deneyi standart olarak hazırlanmış deney numunesinin tek eksende belirli bir hızda ve sabit bir sıcaklıkta koparılıncaya kadar çekilmesidir. Bu bölümde çekme deneyi sonuçlarına göre çizilen ‘’gerilme-birim şekil değiştirme eğrileri’’ incelendikten sonra akma olayına, malzemelerde ‘’gerçek gerilme-gerçek birim şekil değiştirme’’ ilişkisini veren Holloman denkleminin geçerliliğine ve çekme deneyindeki plastik kararsızlık koşuluna değinilmiştir. Ayrıca sıcaklığın ve deformasyon hızının gerilme-birim şekil değiştirme eğrisine etkisi belirtilmiştir.Son bölümde ise, malzemelerin mukavemeti hakkında bir fikir veren ve kolaylıkla yapılabilmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılan sertlik deneylerine değinilmiştir.