Elastisite Modülü Nedir ?


Gerilim-genleme diyagramındaki elastik bölgenin eğimine Elastite Modülü veya Young Modülü denir.Elastite modülü atomlararası bağ kuvvetlerine bağlıdır. Alaşım elementi ilavesi, ısıl işlem ve plastik şekil verme ile çok az değişir, sıcaklığı karşı ise oldukça hassastır.