Alüminyum Katodik Koruma


  Günümüzde borular, depolar haberleşme kabloları gibi modern metalik yapılar yaygın olarak kullanılmaktadır. Toprak veya su ile direkt temas halinde olan bu yapılar korozyona maruz kalırlar. Korozyon ile tahrip olan bu yapıların yenilenme ve bakım masrafları oldukça yüksektir. Doğabilecek hasarlar bir takım istenmeyen,  gaz ve petrol kaçağı gibi kazalara da neden olabilirler. Ayrıca, bu yapıların boyama ile korunması çoğu kez yeterli olmamaktadır.

    Dolayısıyla, anodik olarak çözünerek korozyona uğrayan metali katodik olarak davranmaya zorlama işlemi katodik koruma olarak bilinir.

Katodik koruma elektrokimyasal bir tekniktir ve su, toprak, beton gibi iletken ortamlarda bulunan metallerin korozyondan korunmasında uygulanır.

     Katodik koruma ilk olarak 1824 lerde Sir Humpry Davy tarafından önerilmiş ve İngiliz savaş gemilerinin katodik korunmasında uygulanmıştır.1930 larda özellikle ABD Meksika körfezindeki petrol ve doğal gaz borularının korunmasında yaygın olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

      Günümüzde bütün modern boru hatları organik kaplama ve katodik koruma ile korozyona karşı korunmaktadır. Açık deniz platformlarında boyama kullanılmasına karşın esas korunma katodik korunma ile sağlanmaktadır.