Akma Mukavemeti Nedir ?


Akma gerilmesii bazı malzemelerde (özellikle az ve orta karbonlu çeliklerde), gerilme değeri sabit kalmasına rağmen numunede görülen uzamayla belli olur. Bazı malzemeler belirgin bir akma noktasına gösterirken, bazı malzemelerin gerilim-genleme diyagramlarında ise belirgin bir akma noktası gözlenmez.

 

akma gerilmesi mühendislikte tasarım için önemli bir kriterdir. Bu yüzden belirgin akma göstermeyen malzemelerin akma gerilmesinin belirlenmesi için, %0,2'lik genleme noktasından gerilim-genleme eğrisinin elastik bölgesine paralel olacak şekilde bir çizgi çizilir ve çizginin eğriyi kestiği noktaya karşılık gelen gerilme değeri malzemenin akma gerilmesi olarak alınır. Akma gerilmesi pratikte,malzemenin elastik deformasyon bölgesinden plastik defor-masyon bölgesine geçtiği gerilme değeri olarak önem taşır.